Emilka ...

Emilka ma 5 lat. W ubiegłym roku wykryto u niej ostr± białaczkę limfoblastyczn± z guzem ¶ródpiersia. Od tej pory życie Emilki uległo całkowitej zmianie. Zamiast zabawy, ¶miechu i dziecięcej rado¶ci, niemal cały czas przebywa w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Tam lekarze walcz± o jej życie.
Obecnie Emilka czeka na przeszczep szpiku kostnego.

Emilka bawi się na sali

Jak można pomóc? - Przekaż 1% dla Emilki!

Zwracamy się z pro¶b± o przekazanie 1 % podatku na leczenie Emilki. Emilka ma założone konto w Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorob± nowotworow±".
Wpłaty proszę kierować na konto:

Fundacja "Na ratunek dzieciom z choroba nowotworow±"
Ul.¦widnicka 53,50-030 WROCŁAW
Bank Millenium S.A.
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
KRS: 0000086210
z dopiskiem "DLA: EMILIA NOWAK"